Källkritik

När du förbereder inför skrivandet av ditt gymnasiearbete och samlar information så är det väldigt viktigt att du är kritisk mot de källor du använder dig av. 

Källkritik är alltid jätteviktigt, oavsett vilken metod du använder för att samla information. Du kommer att bli bedömd på hur väl du väljer och värderar dina källor, så kom ihåg att alltid vara kritisk till informationen du samlar. Hur pålitlig är källan? Är det objektiv fakta du fått, eller kan informationen vara vinklad?

Att medvetet använda sig av vinklad information (till exempel information från ett politiskt parti eller intresseorganisationer) kan vara ett intressant sätt att illustrera ett särskilt argument eller en särskild poäng, men det ska i dessa fall göras med stor försiktighet. Du måste göra läsaren uppmärksam på att du förstått att det är vinklad information du använder dig av, och tydligt illustrera i vilk...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in