Samla information (material)

Hur och var du samlar din information (material) beror på vilken metod du valt, men vi kommer här nedan att presentera några användbara redskap.

Notera att exemplen som presenteras under varje avsnitt bara representerar ett axplock av vad som finns tillgängligt, och att det naturligtvis finns många fler källor för information beroende på vad du söker efter.

Hur du söker information

Med all information tillgänglig idag är det lätt att man känner sig överväldigad och lite vilsen när man ska börja söka och samla information - var ska man egentligen börja?

Strukturera informationssökandet

Det finns många olika sätt att strukturera sitt informationssökande på, men av erfarenhet rekommenderar vi på Studienet att du först och främst börjar med att samla generell och överskådlig information kring ditt ämne eller frågeställning. Ta exempelvis en eftermiddag där du söker på relevanta ämnesord på sökmotorer (som Google) och skummar igenom resultaten som du får fram. Skriv ner stödord och spara referenser till intressant information. På så sätt kan du börja skapa en god överblick av ämnet eller frågeställningen, utan att gå ner på detaljnivå.

Från generell till specifik

När du skapat dig en generell överblick har du en god bas för att sedan på bästa sätt börja identifiera de mer specifika områden inom ämnet som är mest relevanta och passande för just dig att göra djupdykningar i. Det är alltså först i detta stadie du börjar bekanta dig mer med just de specifika aspekter du fokuserar på i ditt gymnasiearbete.

Man måste lära sig gå innan man kan springa!  Med andra ord - för att få full förståelse för de mer specifika aspekterna av ditt ämne eller problem, så behöver du först en generell förståelse och överblick av ämnet i sin helhet.

Att ta anteckningar 

Eftersom att du kommer att stöta på väldigt mycket information i dina informationssökningar, så är det en bra idé att ha för vana att alltid ta anteckningar när du hittar något som är relevant och intressant. 

Detta gäller både för information som du hittar p...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in