Ämnesområde och Idéskiss

Börja fundera

När du bestämt dig för om du ska jobba individuellt eller i grupp (och noterat ner detta i din loggbok) så är nästa steg att börja fundera på vad gymnasiearbetet ska handla om (ämnesområde) och skapa en idéskiss utifrån detta.

Det finns ett oändligt antal möjligheter vad gäller val av ämnesområde – det enda egentliga kriteriet är att det ska vara av relevant för ditt program och din inriktning. Det är alltså väldigt viktigt att där finns en tydlig koppling mellan din idé för gymnasiearbetet och ditt gymnasieprogram.

Har du svårt att komma på idéer för ditt gymnasiearbete?

Ett tips är att skapa en lista över alla de saker eller ämnen inom ditt gymnasieprogram som intresserar dig. Är där något du skulle vilja undersöka närmre eller göra en djupdykning i? Är där något område som du anser särskilt relevant att fördjupa dina kunskaper i?

Det kan ibland också vara en bra idé att ha framtida studier eller jobb i åtanke. Är där något område som du känner att du saknar kunskaper i? Eller tvärtom, är där något område du känner att du verkligen kan visa framfot i om du bara fick utveckla dina kunskaper inom det ytterligare?

Har du något drömprojekt?

Gymnasiearbetet är en fantastisk möjlighet att utforska områden inom ditt program som DU tycker är intressanta. Ta den möjligheten!

Förslag och idée

...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in