Arbeta individuellt eller i grupp

Innan du bestämmer ämne för ditt gymnasiearbete så behöver du bestämma dig för om du vill arbeta med ditt gymnasiearbete individuellt eller i grupp. Bägge alternativ har sina fördelar och nackdelar.

Arbeta individuellt

Fördelen med att arbeta individuellt är att du själv kan styra över den tid du lägger på gymnasiearbetet och ditt innehåll. Arbetet är helt och hållet ditt egna, och det är du som styr över hela arbetsprocessen. Du behöver inte anpassa dig till gruppmedlemmar eller kompromissa i dina beslut.

Nackdelen är att du samtidigt går miste om de givande diskussioner och nya infallsvinklar som ett grupparbete kan ge. Dessutom försvinner den gruppsammanhållning och sociala biten som uppstår naturligt vid arbete med andra.

Arbeta i grupp

Om du istället väljer att arbeta i grupp så kan du antingen välja att göra det med andra elever som:

  • du vet att du arbetar b...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in