Loggbok

För att få en överblick över vad som faktiskt gjorts under arbetets gång brukar lärare rekommendera (eller till och med kräva) att man för en loggbok under hela gymnasiearbetets gång.

En loggbok kan liknas vid en slags dagbok, där du noterar ner vad som gjort vid varje arbetstillfälle. På så sätt kan din handledare följa dig genom hela arbetsprocessen, och få en klar bild över hur du jobbat med gymnasiearbetet.

Många gånger lägger man mycket ner tid på sådant som sedan inte syns i slutresultatet (vare sig slutresultatet är en rapport, redovisning, tillställning, produkt - eller kanske något helt annat). Då är det en god idé att göra handledaren upp...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in