Planera

När handledaren har godkänt din idéskiss är det dags att planera arbetsgången och specificera innehållet av ditt gymnasiearbete. Detta sker normalt i början på trean - efter sommarlovet, men innan höstlovet.

Det du behöver göra i planeringsfasen är att (utifrån din idéskiss): 

  • Specificera frågeställning, syfte och metod
  • Gör upp en arbetsplan

Detta ger dig en tydlig riktning för arbetet. Desto tydligare och mer specifik du kan vara här, desto enklare blir det för dig att hålla rätt kurs genom gymnasiearbetets gång.

Specificera frågeställning, syfte och metod

Med din idéskiss som underlag är det nu dags att specificera och tydliggöra din frågeställning, ditt syfte och dina metoder. 

Specificera frågeställning

Din frågeställning är en mer specifik och tydlig version av din idéskiss – det är här du ska skriva ner exakt vad det är du ska undersöka, göra eller söka svar på i ditt gymnasiearbete. Oftast skrivs frågeställningen ner i ett antal frågor, som du sedan har för avsikt att besvara eller undersöka under arbetets gång. 

Frågeställningen navigerar

Föreställ dig att frågeställningen fungerar lite som en GPS för ditt gymnasiearbete. Ju specifikare adress du sätter in, ju närmre kommer du ditt mål - och ju tydligare blir det när du är ur kurs.

Frågeställning...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in