Diskussion / Analys

Det är en hårfin skillnad mellan diskussion och analys, och de flesta gymnasielärare gör inte skillnad på de två begreppen.

I denna del av rapporten (oavsett vad du väljer att kalla delen "Diskussion" eller "Analys") så har du chansen att verkligen kan visa att du förstått ditt ämne och reflekterat över informationen du samlat.

Dina egna tankar och reflektioner

I diskussionen / analysen får dina tankar lov att synas; du kan exempelvis föra ett kritiskt resonemang och diskutera/analysera informationen du presenterat i resultatdelen. Resultatet kan också tolkas, värderas eller jämföras med andra, tidigare resultat. Du kan även presentera egna synpunkter, intryck och åsikter inom ämnesområdet (och argumentera för varför du tycker som du gör!).  

I din diskussion behöver du ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in