Avgränsning

Det är viktigt att du avgränsar din frågeställning - dvs. gör den så specifik som möjligt. Detta innebär att du medvetet väljer att fokusera på en särskild del av ditt ämne, och därför också väljer bort andra.

Du behöver göra läsaren uppmärksam på om du medvetet fokuserat på endast en särskild del av ämnet du valt, samt redogöra för vilka delar av ämnet som medvetet "valts bort". Detta görs i form av en sammanhängande text.

I följande exempel ser du hur en avgränsning kan se ut.

Exempel på avgränsning:

Ur ”Bistånd i Kenya”:

”Rapporten syftar till att undersöka bistånd i Kenya från EU, men begränsar frågestäl...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in