Frågeställning

När du beskrivit ditt syfte med rapporten, så ska du presentera din frågeställning (alternativt: problemformulering).

Frågeställningen representerar en specifik aspekt inom ämnesområdet som ska undersökas, och presenteras i form av frågor (oftast i punktform). Detta ger läsaren en exakt idé över vad rapporten faktiskt kommer att handla om, och fungerar som en konkret ledstjärna genom hela rapporten – både för dig själv och för din läsare.

Återkom ofta till frågeställningen

Frågeställningen hjälper dig att hålla dig till ämnet, och g...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in