Metod

Under rubriken ”Metod” i din inledning beskriver du vilka metoder du använt för att besvara din frågeställning - alltså, hur du gått tillväga för att söka eller samla in information och bearbeta den. Har du till exempel gjort en litteraturstudie? Sökt efter information på internet? Genomfört några intervjuer eller enkäter? Eller kanske använt dig av en särskild modell/teori för att undersöka din frågeställning?

(Under avsnittet "Planera" kan du läsa mer om olika metoder – klicka här för att komma dit.)

Metodens relevans

Förutom att beskriva vilken eller vilka metoder du använt dig av, så ska du även beskriva varför just din metod är relevant för att besvara din föreställning....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in