Syfte

Under underrubriken ”Syfte” i din inledning ska du – som titeln avslöjar – beskriva vad själva syftet med rapporten är. Följande tre frågor behöver besvaras i en sammanhängande text:

  • Vad ska undersökas i rapporten?
  • Varför ska detta undersökas? (Vad är avsikten?)
  • Varför är detta viktigt?

I följande exempel kan du se hur syftet kan beskrivas.

Exempel på syfte:

Ur ”Bistånd i Kenya”

”1.1 Syfte

Syftet med rapporten är att undersöka hur biståndspengar från EU distribueras i Kenya, med särskilt fokus på ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in