Mall

Studienets redaktion har - i tillägg till guiden - också skapat en mall som du kan använda för gymnasiearbetets rapport. Mallen täcker rapportens alla olika delar, från början (framsida) till slut (källförteckning/bilaga).

Använd gärna mallen som underlag när du skapar din egen rapport, och anpassa den efter egna behov.

Mallen för gymnasiearbetet hittar du här