Det praktiska

Så, när rapporten alla delar är skrivna och klara (hurra!) så har du bara det praktiska kvar. Det praktiska (framsida, innehållsförteckning, källförteckning och bilagor) skapar du för att göra det så lätt som möjligt för din läsare att få en överblick och navigera genom din rapport.

För att slippa göra dubbelarbete så är det viktigt att du väntar med att göra det praktiska till allra, allra sist. Detta beror på att du behöver veta precis vad rapporten innehåller, vilka sidor de olika avsnitten befinner sig på och exakt vilka källor du använt.

Börjar du exempelvis skapa en innehållsförteckning innan du är färdig med rapporten, så finns det risk att texten flyttar på sig när du senare lägger till/tar bort någonting – och att sidnumrera därför inte längre stämmer överens. 

På de nästa sidorna kommer vi att ta dig igenom följande:

  • Framsida och titel
  • Innehållsförteckning och numrering av rapportens avsnitt
  • Källförteckning
  • Bilagor...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in