Bilagor

Har du enkäter, diagram, illustrationer, statistik, tabeller eller liknande som du vill att dina läsare ska ta del av, så kan du bifoga dem längst bak i din rapport. På så sätt blir de inte ett avbrott i texten.

Bilagorna ska ges ett nummer (1, 2, 3 osv.) och refereras till i texten, exempelvis som: (se Bilaga 1).

Tänk på!

Du måste ange källa för innehåll du inte själv producerat, även i dina bilagor.

För exempel på bilagor (gjorda av elever), se här....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in