Källförteckning

I din källförteckning ska du presentera alla de källor du använt i rapporten (alltså, alla de källor du refererarat till i texten, antingen med hjälp av parenteser eller av fotnoter). I källförteckningen ska alla dessa samlas och presenteras i sin helhet. De ska också vara organiserade i bokstavsordning.

Sättet du ska presentera dina källor i källförteckningen beror på vilket referenssystem du ska använda dig av – detta varierar mellan olika skolor, så hör med din lärare för specifika instruktioner.

Generellt så brukar dock följande information krävas när källorna presenteras (exemplen är presenterade i enlighet med Harvardsystemet, men notera att det alltså kan förekomma variationer beroende på det referenssystem just din skola vill att du använder dig av):

Tryckta källor:

Bok med en författare

Författarens efternamn, Författarens förnamnsinitial. Utgivningsår. Den fullständiga titeln. Eventuell upplaga. Utgivningsort (inte tryckort): Förlag.

Exempel:

Brynolfsson, A. 2008. Amerikansk histori...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in