Resultat

Resultatet är din rapports huvuddel – det är här du presenterar all den information du samlar och finner relevant som information för att besvara din frågeställning. Vad du kommer att presentera i ditt resultat är högst beroende på din frågeställning.

Exempel på vad din resultatdel kan innehålla är:

  • Bakgrundsinformation
  • Redogörelse av någonting (händelser, utveckling, personer, processer, komponenter, ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in