Referenser

Genom hela din resultatdel måste du inkludera referenser - dvs. uppge vart informationen du presenterar hämtats från. Om du inte använder refererar så kan du riskera att anklagas för plagiat (se mer om plagiat här). Det finns olika sätt att referera på, men två av de vanligaste referenssystemen är Harvardsystemet och Oxfordsystemet.

Harvardsystemet

Harvardsystemet använder parenteser i den löpande texten, där efternamn/organisation, årtal och sida bakom källan presenteras: (Pålsson, 2012, sid 8).

Exempel: "Studier har påvisat att det finns tillfällen då biståndspengar till och med skapar större klyftor bland befolkningen...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in