Språk

Språket är en viktig del av din rapport - både vad gäller resultatdelen och den övriga texten. Vi har listat några tips att tänka på här nedan:

  • Skriv självständigt. Det är viktigt att du inte bara kopierar information från dina källor, utan bearbetar den och skriver om den i egna ord.
  • Anpassa språket till dina läsare. Kom ihåg att dina läsare inte är lika insatta i ämnet som du, och att du därför kan behöva ta ett steg tillbaka och beskriva viktiga nyckelord eller definitioner (som för dig är självklara, men som andra kanske inte är lika införs...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in