Struktur

Vad gäller strukturen av rapportens innehåll så är den ”röda tråden” väldigt viktig i din resultatdel. Ofta har du mycket information att presentera, och ju bättre du kan strukturera den informationen desto lättare blir det både för dig själv och för din läsare att hänga med.

Det ska vara lätt att få en överblick och hitta i din rapport. Ett bra tips är att använda dig av numrerade rubriker och underrubriker (se mer om detta här).

R...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in