Sammanfattning

Sammanfattningen är det avsnitt som kort ska summera upp det allra viktigaste från rapporten, och ge läsaren en överblick av innehållet. Sammanfattningen placeras direkt efter titelsidan av din rapport (och strax före innehållsförteckningen), vilket betyder att det är den del av din skrivna rapport som möter läsaren först.

Föreställ dig att sammanfattningen fungerar lite som baksidan av en bok – det är den biten som både ska fånga läsarens intresse och beskriva det viktigaste och mest relevanta ur innehållet. 

Sammanfattningens innehåll och längd
I sammanfattningen ska du redogöra för rapportens frågeställning, syfte och metod. Du ska även presentera ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in