Mottagaranpassning

En av sakerna du kommer att bli bedömd på i din muntliga redovisning är hur väl du anpassar din presentation till dina åhörare. Ska du redovisa inför dina klasskamrater, en lägre årskurs eller en grupp lärare? Dessa olika publiker behöver olika typer av redovisning (både vad gäller innehåll, spr...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in