Praktiska och tekniska aspekter

Det finns några praktiska och tekniska aspekter som kan vara värda att fundera på inför ditt muntliga framförande:

  • Finns den tekniska utrustningen på plats för att du ska kunna framföra din Powerpoint-presentation, eller behöver du fixa det själv?
    • Hur och var kan du få tag på den tekniska utrustning du behöver?
    • Är den tekniska utrustningen kompatibel till PC/Mac (beroende på vad du använder)?

  • Ska du lämna ut något till din publik?
    • Hur många exemplar behöver du...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in