Stödord

Ett litet papper med stödord kan vara både en hjälp och en trygghet när du framför presentationen. Den ger dig en överblick av ordningsföljden i din presentation, och hjälper dig komma ihåg de mest centrala aspekterna ur själva innehållet. Kör du fast under ditt framförande så ska du kunna ge ditt stödpapper en enda blick och identifiera stödordet du behöver för att komma vidare.

Skapa stödpapper

Ett bra sätt att skapa ett stödordspapper på är att först skriva ner en rubrik för varje avsnitt (inledning, huvuddel, avslutning/sammanfattning), och sedan välj ut de ord – inte meningar! – ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in