Struktur och Innehåll

Precis som i din rapport, så behöver din muntliga presentation en viss struktur och ett visst innehåll. Din presentation ska - i regel - bestå av en inledande del, en huvuddel, en avslutning/sammanfattning samt presentation av källor.

Inledning:

Här introducerar du ditt ämne och fångar dina åhörares intresse. Få dina åhörare att relatera till det du säger genom att lyfta fram varför ditt ämne är viktigt för dem.  Ge även åhörarna en överblick av vad presentationen kommer att handla om, exempelvis genom att använda en innehållsförteckning/agenda. Detta gör det enklare för dem att hänga med i dina resonemang.

Huvuddel:

Huvuddelen är vart tyngdpunkten av din presentation ligger - det är här du presenterar det du tycker är viktigast inom ditt ämne.

Vad din huvuddel innehåller beror till stor ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in