Respons (Ge och Få)

Det sista som ingår i gymnasiearbetets process är att du både ska få respons på ditt gymnasiearbete samt ge respons på någon annans (så kallad ”opponering”). Detta kan ske både muntligt och skriftligt.

Att tänka på när man ger och får respons

Det finns ett antal olika frågor som är väldigt bra att besvara innan du ger och får respons – både när du läser igenom ditt eget arbete och när du läser igenom andras. Tänk på att inte bara svara Ja eller Nej på frågorna, utan att alltid också försöka svara på följdfrågan ”Varför/Varför inte?”. Desto specifikare du kan vara, desto bättre.

Del i rapporten:

Frågor att ställa:

Inledning

  • Fångar inledningen läsarens intresse?
  • Får man en bra och tydlig introduktion till rapportens ämnesområde?

Frågeställning

  • Är frågeställningen tydlig?
  • Är frågeställningen tillräckligt specifik? Har den avgränsats?
  • Ser du någ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in