Tips (Sammanfattning)

Genom löpet av denna guide för gymnasiearbetet har vi gått igenom ett antal olika steg som du bör tänka på för att få till ett riktigt bra gymnasiearbete.

För att runda av så gör vi en avslutande sammanfattning med små tips att tänka på vad gäller rapporten, den muntliga redovisningen och att ge/få respons - som en liten lathund för själva ”slutprodukten”, med andra ord.

Tips för rapporten

När du hittat ditt ämnesområde, formulerat en frågeställning, samt specificerat syfte och metod är det dags att samla information och börja bygga upp din rapport. Rapporten ska innehålla (i den ordningsfölj...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in