Hjälp med Historia

I kurser inom Historia får du möjligheten att blicka tillbaka i tiden och reflektera över hur historiska händelser och handlingar bidragit till att förändra individens villkor och samhällets strukturer genom historiens lopp. Genom att studera historien är det också möjligt att bättre förstå nutiden och reflektera över framtida utveckling. Detta kan exempelvis innebära jämförelser av synen på vetenskap i två tidsepoker, fördjupningsarbete kring andra världskriget eller frågor och svar kring framväxten av medborgarrättsrörelsen i olika delar av världen. I många uppsatser inom ”Historia” ingår källkritisk granskning som ett krav, där du som elev förväntas kunna granska och värdera historiska källor.

Nedan hittar du en mängd olika uppsatser inom Historia, som kan inspirera och sätta igång tankeverksamheten.