Hjälp med Idrott och Hälsa

Även om Idrott och hälsa är ett övervägande praktiskt ämne där fokus ligger på fysisk aktivitet, motion och välmående (fysiskt och psykiskt), så förekommer det även teoretiska inslag som kräver redovisning och inlämning av något skriftligt. För att redogöra dina prestationer eller kunskaper inom Idrott och hälsa kan du därför bland annat bli ombedd att föra träningsdagbok, sätta ihop en idrottslektion eller lämna in en fördjupningsuppgift inom ett relevant ämne. Detta kan exempelvis röra sig om ämnesområden så som ergonomi, idrottsskador, livsstil, matvanor, kroppideal eller doping.

För att hjälpa dig på traven har vi därför samlat en rad olika uppsatser nedan som kan inspirera och se till att du kommer igång – använd dem gärna som mall eller underlag för dina egna inlämningar eller idrottsutövningar!