Om Studienet.se

Studienets målsättning är att hjälpa elever att uppnå ett bättre slutbetyg. Detta gör vi genom att erbjuda ämnesinriktad hjälp med läxor, inlämningar och uppsatser under årets lopp. Hjälpen bör ses som ett komplement till den dagliga undervisningen.

I Studienets stora kunskapsbank finns det massor av uppsatsexempel som kan hjälpa eleverna att uppnå sina mål. Kunskapsbanken består av uppsatser skrivna av elever i gymnasiet, och innehåller även ämnesrelaterat material upplagt av Studienets redaktion.

Målet med kunskapsbanken är att inspirera vad gäller form, struktur och innehåll. Därför blir alla inskickade uppsatser noggrant kvalitetskontrollerade av vår redaktion. Vi tror på lärande genom bra exempel, men också genom mindre bra exempel, där det tydligt framgår vilka misstag som gjorts eller vad som saknas.

Guider till inspiration 

På Studienet erbjuder vi även en rad olika guider. Dessa guider känner man igen genom guldmärket som du hittar bredvid titeln.

Guiderna fungerar som vägledning och inspiration till den uppsatstyp eller skrivsituation som eleven behöver hjälp med. Alla vägledningar är tillgängliga som webböcker, och kan läsas direkt på en dator, mobiltelefon eller läsplatta. Vägledningarna är utarbetade för att vara så läsvänliga som möjligt, och man kan även söka direkt i texten.

Studienet tillhandahåller även vägledning till de nationella proven i form av generell information, relevanta övningar samt praktiska råd som kan hjälpa till med förberedelserna inför respektive prov.

Studienet och plagiat

Studienet tar skarpt avstånd från all form av plagiat, och har följande förhållningsregler vad gäller detta:

  • Alla uppsatser är inlämnade till svenska skolor innan de blivit uppladdade på Studienet och hittas därför med stor sannolikhet via din skolas antiplagiatsystem. Studienet.se rekommenderar även att samtliga skolor använder sig av ett antiplagiatsystem.
  • Allt uppsatsinnehåll är kostnadsfritt och direkt sökbart via Studienets sökfunktion. Hur du går tillväga ser du här.
  • Titel och Studienets beskrivning av samtliga uppsatser blir sökbara via olika sökmotorer som till exempel Google.

Önskar du som lärare att kontrollera en uppsats på Studienet.se, är det kostnadsfritt för dig att skapa ett konto hos oss. Hur du gör detta ser du här.

Kunskapsspridning satt i system

År 2009 lanserades Studienet i Sverige. Idén kom från systersidan, Studienet.dk, som erbjöd den första internetbaserade tjänsten för insamling och offentliggörande av elevuppsatser i Danmark. Sedan lanseringen 2009 har intresset för Studienet.se stadigt ökat och varje dag ansluter sig nya elever till sidan. Vill du också vara med?

Välkommen till Studienet - vi hoppas du får stor nytta av besöket!

Kontakt

Du kan kontakta Studienet.se via denna sida.

Studienet.se utges av Better Students ApS.

Better Students ApS
Søren Frichs Vej 42P
8230 Åbyhøj
Danmark
CVR. 31482933.

Läs mer om Better Students på: https://betterstudents.com.