Judendomen

I detta kompendium ger vi en översikt över judendomen. Här kan du se en sammanfattning som täcker allt du behöver veta om judendomen i Religionskunskap 1 på gymnasiet. Dessutom gör vi en genomgång av religionens heliga texter och en lista över väsentliga begrepp.

Utdrag

Här kan du läsa ett utdrag ur vårt kompendium:

Den muntliga lagen - Talmud

Den judiska traditionen säger att Moses också fick uppenbarad en muntlig lag tillsammans med den skriftliga. Detta skulle överlämnas muntligt från generation till generation. Men på grund av förföljelsen av det judiska folket under de första århundradena efter Kristus, blev det nödvändigt att skriva ner de muntliga traditionerna så att de kunde bevaras för eftervärlden. Nedtecknandet av den muntliga uppenbarelsen kallas Mishna och är den näst heligaste skriften i judendomen efter Toran. Den kallas ibland också för den muntliga Toran.

Under de följande århundradena (300-500 e.Kr.) samlas tidigare rabbiners kommentarer, analyser och diskussioner om Mishna i ett verk som kallas Gemara. Detta är ett viktigt verk, men anses inte nödvändigtvis vara en helig skrift, utan en mänsklig tolkning av den muntliga Toran.

De två verken, Mishna och Gemara, har fått samlingsnamnet Talmud, som betyder “studie”.   

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Judendomen

[0]
Inga användarrecensioner än.