Begrepp

Här ger vi dig en översikt över de mest centrala begreppen inom judendomen som du kommer att stöta på i Religionskunskap 1.

Abraham

Abraham är en av de viktigaste gestalterna i judendomens historia. Han är judarnas förfader och  grundaren av den israelitiska religionen när Gud slöt ett förbund med honom (Första Moseboken 12-25).

Abrahamsförbundet

Förbundet som Gud slöt med Abraham (Första Moseboken 17). Det är centralt för den judiska identiteten att judarna uppfattar sig själva som ett utvalt folk med vilket Gud har upprättat ett särskilt förbund.

Amida

En central bön i de dagliga tidebönerna och andra religiösa högtider. Bönen består av 19 böner eller välsignelser. Bestod ursprungligen av 18 böner, och kallas därför också för adertonbönen.

Antisemitism

Rasism mot judar. Antisemitism visar sig som förföljelse eller diskriminering av judar. Negativa fördomar om judar är också en form av antisemitism.

Arameiska

Ett semitiskt språk som en liten del av den judiska skriften (Tanakh) är skriven på.

Ashkenaziska judar (Ashkenazer)

Judar som ursprungligen härstammar från Centraleuropa.

Assyrien

Ett kungarike under antiken som låg där det moderna Irak idag ligger. År 722 f.Kr. invaderade assyrierna nordriket Israel och utplånade dess tio stammar från historien.

Babylonien (Babylon)

Ett imperium under antiken, som låg ungefär där det moderna Irak och Syrien idag ligger.

Bar mitzva (bat mitzva)

En term som används om pojkar efter att de för första gången har läst högt ur Toran i synagogan. Detta händer det år då pojken fyller 13. Bar mitzvah betyder “lagens son”. Det innebär att pojken nu har ett självständigt ansvar att följa de religiösa plikterna.

I ortodoxa judiska församlingar finns det ingen liknande ritual för flickor. De anses automatiskt vara vuxna och ansvariga från 12 års ålder enligt Mose lag. På vissa ställen hålls dock en ritual där flickan håller ett kort tal om dagens ämne. I reformerade judiska församlingar, där kvinnor också får recitera från Toran, kallas flickor för bat mitzvah (“lagens dotter”) och har en liknande ritual som pojkarna.

Böneremmar

Se Tefilin.

Bönesjal

Se Tallit.

Brit mila

Det hebreiska namnet på omskärelseritualen. Betyder “omskärelseförbund”.

Chanukka

En religiös högtid som brukar firas i december månad. Högtiden kallas också för ljusfesten, eftersom man varje kväll tänder ljus i en nioarmad ljusstake. Firandet är till minne av ett mirakel som skedde i templet i Jerusalem i samband med återinvigningen 165 f.Kr.

Chasidism

E...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in