Sammanfattning

Här ger vi dig en sammanfattning av judendomen i punktform.

Kort översikt av judendomen

 • Judendomen är världens 10:e största religion med ca. 15 miljoner medlemmar (ca 15 000-20 000 i Sverige)
 • Judendomen är en världsreligion eftersom den är utbredd över hela världen
 • Judar är också en etnisk grupp, dvs. judar har också en nationell och kulturell anknytning till judendomen. Om man är född av en judisk mor, då är man jude – oavsett om man utövar sin tro eller inte
 • Judendomen är den äldsta och minsta av de tre abrahamitiska religionerna (judendom, islam, kristendom)
 • Judendomens centrala skrift kallas Tanakh och består av Mose lag, Profeterna och Skrifterna. Till innehållet är den identisk med Gamla testamentet i den kristna Bibeln.
 • Mose lag (även kallad Toran) är den absolut viktigaste skriften
 • Modern judendom härstammar från den israelitiska religionen, såsom den beskrivs i Tanakh
 • Judendomen är monoteistisk. Judarna tror på en allsmäktig, allvetande och evig Gud
 • En religiöst lärd person inom judendomen kallas rabbin och har särskilt stor kunskap om de religiösa skrifterna
 • Judendomen är universalistisk: Gud är hela världens skapare och herre, inte bara judarnas
 • Judendomen är nationell: judarna är Guds speciellt utvalda folk
 • Judendomen fokuserar inte så mycket på livet efter döden, utan på att leva ett etiskt (moraliskt) riktigt liv före döden
 • Judendomen fokuserar mer på att utföra rätt handlingar (ortopraxi) än att ha rätt tro (ortodoxi).
 • Judar är skyldiga att följa halakha, som innehåller lagar, regler, förbud och föreskrifter som rabbiner har hämtat från Toran och den muntliga rabbinska traditionen (Talmud)
 • Judendomen är maximalistisk: religionen omfattar alla aspekter av mänskligt liv

Historia

Judarna betraktar sig själva som direkta ättlingar till Israels tolv stammar som beskrivs i den hebreiska bibeln (Gamla testamentet). Här får du en överblick över israeliternas historia. Det är svårt att göra en exakt tidslinje då mycket av materialet måste betraktas som mytologiskt.

Abrahams kallelse och förbund med Gud (patriarkhistorien)

 • Abraham blir kallad (utvald) av Gud att lämna sin hemstad och resa till Kanaans land.
 • Gud sluter ett förbund med Abraham, dvs. gör ett avtal med Abraham
 • Förbundet är ett ömsesidigt åtagande mellan Gud och Abraham
 • Gud vill ge Abraham ett mycket stort antal ättlingar och de kommer få Kanaans land som egendom. I gengäld måste Abraham lyda Gud och göra som han vill
 • Det synliga tecknet på förbundet, förbundstecknet, mellan Gud och Abraham är omskärelse
 • Alla pojkar måste omskäras åtta dagar efter födseln
 • Omskärelsen är en initieringsrit: pojken går från att stå utanför förbundet till att bli en del av förbundet
 • Gud upprepar löftet att göra Israel till ett stort folk inför Abrahams son, Isak, och sonson, Jakob. Det är därför de tre israeliternas förfäder kallas för stamfäder (patriarker)
 • Jakob får senare namnet Israel och hans tolv söner blir Israels tolv stammar

Befrielsen från Egypten, ökenvandringen och Sinaiförbundet

 • Israels tolv stammar har flytt till Egypten på grund av svält. Där hålls de som slavar i 400 år
 • Gud utser Moses att leda israeliterna ut ur Egypten och tillbaka till Kanaans land
 • Efter uttåget ur Egypten är israeliterna olydiga mot Gud och som straff tvingas de vandra i öknen i 40 år
 • Under vandringen får Moses ta emot de tio budorden och Mose lag på berget Sinai (Sinaiförbundet).
 • Israeliterna bygger ett flyttbart tempel (tabernaklet) som är religionens centrum och Guds boning på jorden
 • Efter Moses död går israeliterna över Jordanfloden och bosätter sig i Kanaans land (ca 1200 f.Kr.)
 • De första 200 åren i Kanaan är en period av oroligheter då israeliterna krigar mot lokala stammar (kanaaiterna) och filistéerna (ett folk som invandrat från Grekland)
 • Israeliterna styrs av profeter som till folket kommunicerar Guds vilja och bud (teokrati)

Kungadömena (1000-586 f.Kr.)

 • 1000-922 f.Kr: Det hebreiska kungariket (Saul, David och Salomo är kungar)
 • Kungadömet införs för att dämpa interna stridigheter och säkerställa ett bättre motstånd mot fientliga stammar
 • Kung Salomo bygger ett permanent tempel i Jerusalem (ca 957 f.Kr.), som är Guds boning på jorden
 • 922 f.Kr.: Kungadömet delas upp i två delar: det norra riket (Israel) och det södra riket (Juda).
 • Uppdelningen beror på oenighet om vem som ska vara kung efter Salomos död
 • I Nordriket bor tio av de tolv stammarna. I Sydriket bor två stammar, Benjamins och Judas
 • Assyrien ockuperar det nordliga riket Israel (722 f.Kr.), och de tio stammarna försvinner ut ur historien

Jerusalems fall och exilen i Babylonien (586-539 f.Kr.)

...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in