Skrifter

På den här sidan hittar du en genomgång av judendomens heliga skrifter: Tanakh, Toran och Talmud.

En muntlig och en skriftlig lag

Enligt traditionen mottog Moses både en skriftlig och en muntlig lag på berget Sinai, samtidigt som han fick de två stentavlorna med de tio budorden. Den muntliga uppenbarelsen kompletterar i många fall den skriftliga uppenbarelsen, där det finns luckor eller oklarheter.

Den skrivna lagen består av Tanakh, som innehållsmässigt motsvarar Gamla testamentet, och där den viktigaste skriften är de fem Moseböckerna, även kallad Toran eller Mose lag. Den muntliga uppenbarelsen kallas Mishna och är en del av en samling skrifter som kallas Talmud. Ibland kallas Talmud för den muntliga Toran.

Den skrivna lagen – Toran och Tanakh

Här får du en översikt över To...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in