Hjälp med Kemi

Inom kurser i Kemi studerar du bland annat materia, materias egenskaper och materias sammansättning. Fokus kan exempelvis ligga på jonföreningar, estrar, jämvikt, kemiska reaktioner, enzymaktivitet, titreringar eller koncentration av olika lösningar. I undervisningen blandas teori och experiment, där du som elev får presentera dina kunskaper genom labbrapporter grundade på naturvetenskaplig arbetsmetod. Här är det särskilt viktigt att du på ett kritiskt sätt kan samla in, bearbeta och tolka information och resultat.

För att hjälpa dig att komma igång med dina uppgifter och uppsatser i Kemi har vi samlat labbrapporter och texter från tidigare elever som också läst Kemi. På så sätt kan du låta dig inspireras av andras goda exempel.