Labbrapporter Kemi

En labbrapport i kemi har som syfte att på ett strukturerat sätt beskriva en laboration. Labbrapporter innehåller vanligtvis en beskrivning av material som används i en laboration t.ex. Materiel som E-kolv och pippett, eller kemikalier som Saltsyra (HCL). De innehåller också en dokumentation av laborationen.

För en bra labbrapport ska man också reflektera över vad som hände, varför och vilka möjliga felkällor i experimentet som gör att teorin kanske inte passade ihop med praktiken.