Kristendomen

I det här kompendiet tar vi upp de ämnen och områden inom kristendomen som du kommer att möta i Religion 1.

I kompendiet behandlar vi följande ämnen och områden:

Utdrag

Här kan du läsa ett utdrag ur vårt kompendium:

De lutherska bekännelserna

Under reformationen var det viktigt att tydligt kunna definiera sin tro och ta avstånd från det som uppfattades som falsk undervisning. Till skillnad från de gammalkyrkliga bekännelserna var många av bekännelserna juridiska dokument som användes i den katolska kyrkans rättsliga åtgärder mot reformatorerna (t.ex. den Augsburgska bekännelsen). Andra skrevs för att utbilda präster och lekmän i den nya protestantiska tron (t.ex. Luthers katekeser).

År 1580 publicerades Konkordieboken. Boken är en samling bekännelseskrifter som de flesta lutherska kyrkor runt om i världen ansluter sig till som bekännelsegrund. Förutom den Augsburgska bekännelsen och Luthers lilla katekes innehåller den Gamla kyrkans bekännelser och fem andra skrifter av olika teologer. Konkordieboken var inte bara avsedd att definiera den sanna lutherska läran, utan också att lösa ett antal teologiska tvister som hade uppstått i reformationens kölvatten.

I Sverige är de tre gammalkyrkliga bekännelserna och Augsburgska bekännelsen de officiella trosbekännelserna. Resten av skrifterna i Konkordieboken är också officiellt inkluderade, men de betraktas mest som en förklaring av den Augsburgska bekännelsen och är därför mindre centrala. 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Kristendomen

[0]
Inga användarrecensioner än.