1. Inledning

I inledningen beskriver du laborationens:

  • Syfte: vad ska undersökas i din laboration, och varför?
  • Hypotes: vilket eller vilka resultat tror du att din laboration kommer att ge? Målsättningen med laborationen är att sedan kunna antingen bevisa eller motbevisa din hypotes – detta diskuteras sedan i din diskussion.
  • Teori: vilken eller vilka teorier du baserar din hypotes/frågeställning på? Beskriv dem för din läsare och precisera gärna med formler som är relevanta för just din laboration.