2. Utförande

Under ”Utförande” behöver följande uppges:

  • Materiel: vilka materiel har använts för att utföra laborationen?
  • Kemikalier: vilka kemikalier har använts för att utföra laborationen?
  • Metod: hur har laborationen utförts?

Metoden måste beskrivas steg-för-steg, i kronologisk ordning. Utförandet av laborationen måste även beskrivas så pass noggrant och tydligt att läsaren ska kunna replikera laborationen exakt utifrån dina instruktioner. Det är därför mycket viktigt att du är så precis som möjligt – för mycket detaljer är bättre än för få!

Vad gäller språket så bör du tänka å att inte använda ”jag” eller ”vi” i metoden, utan att hålla beskrivningen objektiv och allmän. Opersonlig passiv form i dåtid ska användas för att beskriva både utförande och resultat (se mer om språk under ”Övrigt: Språk”).