3. Resultat

Under denna rubrik beskriver du laborationens resultat sakligt och objektivt – utan personliga slutsatser eller värderingar. Redovisa dina iakttagelser (utan att tolka dem!) och presentera eventuella beräkningar.

Där det är relevant för laborationen är det en god idé att redovisa resultatet i exempelvis tabeller, figurer, diagram eller grafer, då detta gör resultatet mer illustrativt och lättillgängligt för läsaren. Tänk även på att dessa illustrationer behöver numreras i kronologisk ordning – dvs. som Figur 1, Figur 2 osv.