5. Referenser

I din laboration har du kanske använt dig av en Internetkälla för att hitta en formel, eller en bok för att tolka ditt resultat. Dessa måste då specificeras i en referenslista (eller källförteckning). I referenslistan uppger du all den litteratur du på ett eller annat sätt använt dig av i laborationen (oavsett om den är i elektronisk form på internet eller från en bok/artikel).

Det finns olika sätt att skriva referenslistor på, så fråga därför alltid din lärare vilket system som gäller på just din skola.

Ett exempel (baserat på Harvardsystemet) ser ut som följande exempel:

Pålsson, J. (2013) Elektronisk marknadsföring: skapande av möten och relationer i en nätbaserad värld. Malmö: Liber Ekonomi.