6. Bilaga / Appendix

Vid behov kan du använda dig av ett appendix (bilaga). Här kan exempelvis stora figurer eller tabeller som inte passar in i den löpande texten placeras. Kom ihåg att både numrera dina appendix och hänvisa till dem i texten så att läsaren är klar över var de här hemma.