Försättsblad (alternativt sidhuvud)

På laborationens försättsblad uppger du:

  • Labbrapportens titel
  • Kurs (ämne)
  • Datum
  • Namn, klass, skola
  • Namn på övriga medlaboranter
  • Namn på din lärare/handledare

Du kan antingen ange denna information på ett separat försättsblad eller i ett sidhuvud på laborationens förstasida. Syftet är att göra det enkelt för din läsare att snabbt och lätt identifiera vad laborationen handlar om samt vem som utfört den.