Tänk på: Språket i labbrapporten

När du skriver din labbrapport bör språket hållas kort och formellt. Skriv med korrekt naturvetenskaplig terminologi, och undvik vardagsspråk och slang Labbrapporten ska skrivas i dåtid, i opersonlig passiv form. När du beskriver ”Utförande” och ”Resultat” så ska pronomen som ”jag” eller ”vi” heller inte användas.

Exempel:

Istället för att skriva: ”Efter det tar jag en flaska och fyller med destillerat vatten” (personligt, nutid),
bör du skriva: ”Efter det togs en flaska och fylldes med destillerat vatten” (opersonligt, dåtid).