Litteratur­historia

Här kan du få hjälp och inspiration till att skriva texter om de olika litterära epokerna. Under varje rubrik hittar du först en sammanfattning av epoken, och sedan kända författare och kända verk.

I boken kan du läsa om dessa epoker:

I slutet av varje epok hittar du också en kort ordlista med viktiga ord från just den epoken och andra intressanta författare som du kan gå vidare med.

Utdrag

Nedan kan du läsa ett kort utdrag ur vår litteraturhistoria:

Historiska händelser

Tiden i slutet av 1800-talet och in på 1900-talet var en omvälvande tid. Revolutionen i Ryssland i början av 1900-talet samt första världskriget som rasade mellan 1914-1918 satte djupa spår i människorna. Illusionen om Europas överhöghet gentemot andra barbariska kulturer slås i spillror.

Sigmund Freud utvecklar en ny teori kring människans inre själsliv, där undanträngda inre konflikter skapar symtom som hysteri eller ångestanfall. Freuds teorier blev omstridda, men få har haft så stor påverkan på litteraturen och konsten under en epok som han.

Även om Newtons idéer inom fysiken har visat sig stå pall mot tiden, utvecklades även nya teorier. Einstein påvisade att rum och tid inte är konstanta, utan beroende av varandra, och att de ändras beroende på vilket förhållande de har till varandra. Relativitetsteorin är en teori som håller än idag.

Efter första världskrigets slut vid 1918 börjar en tid med en högst osäker vapenvila. Världen slungas in i ekonomisk depression efter börsmarknadens fall i USA. I Ryssland tog kommunister makten och bildade Sovjetunionen, och i Tyskland tog nazisterna makten.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Litteraturhistoria

[4]
Användarnas bedömningar
  • 2023-05-09
  • 2023-04-27
    Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  • 2021-10-23
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  • 2021-09-08
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3