Författare

Homereos

Homeros (700-talet f.Kr.) var en rapsod som vandrade från by till by och framförde rapsoder. Homeros anses vara den europeiska litteraturens fader, men man har inte kunnat säkerställa att det faktiskt var han som var upphovsman till Illiaden och Odyssén

En rapsod är någon som lärt sig flera epos utantill. Dessa framför rapsoden så många gånger att det till slut kan anses vara hans eget. Rapsoden hittade dessutom på vissa egna detaljer för att brodera ut sina epos, ofta till publikens gillande. På så vis spreds myter och legender om hjältar och gudar. 

  • Illiaden och Odyssén kan anses vara de främsta eposen från antiken.
  • Både Illiaden och Odyssén är skrivna med versmåttet hexameter: det saknar rim och växlar mellan långa och korta stavelser för att få sin rytm.

Illiaden

Illiaden anses vara ett av Homeros stora verk. Handlingen är som följer:

  • Det har utlösts ett krig på grund tre gudinnor och deras gräl om vem som är vackrast.
  • Prins Paris från Troja ska avgöra grälet mellan gudinnorna, men mutas av kärleksgudinnan Afrodite.
  • Afrodite lovar att Paris ska få den sköna Helena, som är världens vackraste kvinna. Problemet är att Helena redan är gift med kungen av Sparta.
  • Paris rövar bort Helena från Troja och startar därmed kriget mellan Troja och Sparta.
  • Illiaden beskriver hur detta krig utspelas, dock inte hur det slutar.

I Illiaden möter man flera kända personer från grek...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in