Sammanfattning

Antikens kultur och litteratur

Antiken beräknas vara från ca 700 f.Kr. till ca 500 e.Kr. Den börjar i Grekland, förs vidare till Romarriket och stöter till sist på kristendomen. Överlag är Antikens kultur centrerad runt Medelhavet. 

Antikens kultur och litteratur kom att dominera stora delar av världen med epik som Illiaden och Odyssén av Homeros, lyrik från till exempel Sapfo och Vergilius, och dramer från Aischylos, Sofokles och Euripides. Även filosofi, konst och språk från Antiken har haft stor betydelse för västvärldens utveckling.

Grekisk kultur var rik på myter och legender om gudar. Myterna svarade på stora livsfrågor som hur jorden skapades, var människan kom ifrån och gav moralisk vägvisning. Därför medverkade ofta gudar i den grekiska litteraturen. 

Historiska händelser

Det grekiska folket var främst ett folk som livnärde sig på fiske och handel. De var därmed ett folk som färdades mycket runt Medelhavet. Så små...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in