Om denna eBook

© 2023 Better Students ApS

Titel: Litteraturhistoria | Kompendium
Förlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgivet på: Studienet.se
Författare: Redaktionen på Studienet.se
Utgivningsår: 2021
Senast uppdaterad: 2022-12-06
Antal sidor: 39

Om du vill citera ur denna eBook kan du använda följande hänvisning i APA-format:

Redaktionen på Studienet.se. (2021, 18 maj). Litteraturhistoria | Kompendium

Källor

de Vries, R., & Nilsson, T. (2011, 4 oktober). Gustav III. SO-Rummet. Hämtat 18 maj 2021 från https://www.so-rummet.se/kategorier/gustav-iii. 

Geoffrey Chaucer. (u.å.). Poets.Org. https://poets.org/poet/geoffrey-chaucer

Hagman, A. (2008). Olof von Dahlin. Revolutionerande enkel svenska. Språktidningen, 6. https://spraktidningen.se/artiklar/2008/11/revolutionerande-enkel-svenska

Jansson, U (1998). Levande texter. Andra upplagan. Liber. 

Merriman, C. D. (2005). Johann Wolfgang von Goethe. The Literature Network. http://www.online-literature.com/goethe/ 

Miguel de Cervantes Saavedra (u.å.) Wikipedia, The Free Encyclopedia. Hämtat 18 maj 2021 från https://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes

Skoglund, S. (1997). Texter & tankar. Litteraturen Antiken-1900. Gleerups. 

The Editors of Encyclopedia Britannica. (n.d.). Honoré de Balzac. Encyclopedia Britannica. Hämtat 18 maj 2021 från https://www.britannica.com/biography/Honore-de-Balzac