Medeltiden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av medeltiden. Vi går in på de historiska händelserna och de viktigaste författarna och verken under perioden

Utdrag

Nedan kan du läsa et utdrag ur vår litteraturhistoria:

Nordisk forn- och medeltid

Det var först när kristendomen kom till Norden som man menar att Norden gick från forntid till medeltid, vilket var en avgörande övergångsfas i Norden och för nordisk litteratur. 

Landskapslagarna är något av det äldsta som finns nedskrivet i Sverige, förutom runstenar. Varje landskap hade sina egna lagar och regler. Innehållet är enkla och handfasta beskrivningar om vad som händer i vissa situationer.

Ur ett svenskt litteraturperspektiv är dessa oerhört viktiga, eftersom få saker innan dessa fanns nedtecknade, bortsett från runstenarna. 

På 1000-talet gick vi från asatro till kristendom och runorna byttes ut med det latinska alfabetet som skriftspråk. Övergången till medelåldern innebar att den kristna värdegrunden växte fram i samhället och långsamt ersatte vikingatidens hedersbegrepp. 

Sagor och myter från Islands forntid finns kvar då de kristna stormännen intresserade sig för dessa. I Sverige, Danmark och Norge försökte missionärer och präster att utplåna allt hedniskt, vilket ledde till att mycket lite från den tiden finns bevarat.

Eddadikterna är beteckningen för en rad skalddikter om fornnordiska gudar och hjältar, och har sitt ursprung på Island. De uppkom någon gång mellan 800 och 1000, men skrevs först ner på 1200-talet. 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in