Sammanfattning

Medeltidens kultur och litteratur

Medeltiden kallas den tid som infaller efter antiken och före renässansen. Medeltiden brukar ibland också kallas för ”den mörka tiden”, ett rykte epoken fick då man i 1400-talets Italien ville ge renässansen ett uppsving. Under medeltiden lades grunden för det moderna samhället i form av viktiga litterära verk och viktiga uppfinningar.

Jordbruk var vad det medeltida samhället baserades på. Under senare medeltiden utvecklades handeln, vilket i sin tur ledde till att fler människor flyttade från landsbygden till städerna. Det var under medeltiden som det feodala samhället utvecklades, med en tydlig hierarki mellan kungar, vasaller och bönder. 

Man brukar säga att medeltiden varade från ca 500-talet till 1500-talet. I Sverige räknar man med att medeltiden började ca år 1000. 

Kyrkan hade en mycket stor betydelse för den medeltida människan och Bibeln stod i centrum för världsuppfattningen. Rädslan för att hamna i helvetet som en följd av syndiga gärningar var mycket centralt...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in