Författare

Utländska författare inom Modernismen

Thomas Mann

Thomas Mann (1875-1955) var en tysk författare som brukar kallas den sista representanten för den klassiska litteraturtraditionen. Hans romaner innehåller drag från Goethe, Tolstoj, Balzac och Zola. Samtidigt bidrog Mann till att utveckla romanen vidare till att få ett större psykologiskt djup än tidigare. 

Huset Buddenbrook

Mann debuterade som 26-åring med romanen Huset Buddenbrook – en familjs förfall (1901).

Handling:

  • Släkten Buddenbrook har blivit en av de starkaste släkterna i Lübeck. 
  • Arvtagarna i släkten börjar visa tecken på missmod och kraftlöshet, vilket sakta men säkert gör släkten fattigare och fattigare. 
  • Den sista manliga arvtagaren, Hanno, flyr från sitt ansvar in i musiken. 
  • Romanen slutar med Hannos död.

Det är episk berättelse som sträcker sig över fyra generationer. Boken kritiserar både samhällsmoralen och affärsmoralen.

Thomas Manns mest berømte romaner er Trolddomsbjerget (1924)ogDr. Faustus (1947).

Marcel Proust

Marcel Proust (1871-1922) växte upp i de finare delarna av Paris, och ägnade i princip all sin tid åt litteratur. När en allvarlig astma tving...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in